Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. Meer informatie.
Home > Support > Tech Support Centre > Order en RMA Info > Retour Voorwaarden
Navigatie
 
Retour Voorwaarden

RETOURZENDINGEN


RMA procedure Black Box

 • Een verzoek tot retournering kan uitsluitend worden gedaan op www.blackbox.nl, u kiest dan voor de optie Bestelinfo/Retour Aanvraagformulier en vult het aanvraagformulier in.

 • De autorisatie tot retourzending door de RMA desk van Black Box geschiedt middels toekenning per e-mail van een RMA-nummer binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

 • De geldigheidstermijn van een afgegeven RMA-nummer is 14 dagen.

 • Goederen dienen franco bij Black Box te worden aangeleverd duidelijk voorzien van het RMA nummer. Black Box behoudt zich het recht voor goederen zonder geldig RMA-nummer te weigeren of te retourneren.

 • Om voor creditering in aanmerking te komen, dienen de goederen in onberispelijke staat te verkeren; compleet, onbeschadigd, in ongeopende en onbeschadigde verpakking en vrij van beschrijvingen en stickers en dergelijke.

 • Gehele of gedeeltelijke creditering vindt plaats na definitieve beoordeling en goedkeuring van de goederen door de RMA desk.

 • Kabels, specifiek geconfigureerde items (specials), software en gereedschap kunnen niet geretourneerd worden.

 • Black Box behoudt zich het recht voor om bij terugname een restockingfee van max. 25% aan de opdrachtgever in rekening te brengen, afhankelijk van de aard van de beschadigingen.


Goed om te weten :

 • In geval van een DOA (Dead On Arrival) dient u dit binnen 1 kalendermaand na verzenddatum bij Black Box te melden. U hebt in dit geval recht op een nieuw product wat na ontvangst van het defecte product naar u zal worden opgestuurd.

 • Heeft u een defect product? Na ontvangst van uw RMA aanvraag zal bepaald worden of de reparatie van uw product binnen of buiten de garantietermijn zal plaatsvinden. U krijgt deze informatie telefonisch of per e-mail van ons verstrekt. In geval van een reparatie buiten de garantietermijn zal er vooraf een opgave van de kosten worden gedaan. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, gerepareerde producten worden verstuurd op kosten van Black Box. Indien er sprake is van reparatie buiten garantie wordt, om te bepalen of het produkt nog te repareren is, €150,- onderzoekskosten in rekening gebracht. Het minimum tarief voor een reparatie is €150,-. Indien u opdracht geeft voor reparatie komen de onderzoekskosten te vervallen. Zijn de reparatiekosten hoger dan €150,- dan ontvang u vooraf een kostenopgave.

 • Indien u een verkeerd besteld product wilt retourneren dient u hiertoe binnen 2 weken na pakbondatum een RMA aanvraag te hebben ingediend. Black Box beoordeelt uw aanvraag. Na een eventuele toekenning van een RMA nummer kunt u het verkeerd bestelde vervolgens retourneren.

 • Mocht Black Box een verkeerd product geadviseerd hebben dan kunt u dit binnen 1 kalendermaand na pakbondatum bij ons melden door via de website het RMA formulier in te vullen.

 • Indien de verpakking bij ontvangst door Black Box niet meer geschikt blijkt te zijn voor gebruik bij wederverkoop, behoudt Black Box zich het recht voor de kosten van herstel of vervanging in rekening te brengen door middel van een reboxingfee.

 • Beschadigde of incomplete goederen, geretourneerd ter creditering, zullen worden geweigerd en worden teruggestuurd.

 • Voor vragen betreffende de RMA procedure van Black Box kunt u contact opnemen met onze RMA desk via RMA.nl@Blackcox.com.

Share |