Newsletter
Navigatie
 
REACH

Naleving van REACH


Het doel van REACH is het waarborgen van een hoog niveau van bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu tegen chemische stoffen, maar gelijktijdig ook concurrentievermogen en innovatie waarborgen.


Artikelen geproduceerd door Black Box Network Services voor verzending naar landen binnen de Europese Unie, hebben geen beoogde uitstoot/afgifte van stoffen, waardoor de producten REACH-conform zijn. Voor eventueel toekomstig gebruik, documenteren wij elke stof met een hoog risico (Sunstance of Very High Concern - SVHC) zoals vastgesteld door het nieuwe Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).


De Europese REACH-verordering 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische Stoffen (REACH) is in werking getreden op 1 juni 2007.


Meer milieu-vraagstukken