Newsletter
Home > Support > Tech Support Centre > Order en RMA Info > Algemene voorwaarden Black Box RMA
Navigatie
 

Algemene voorwaarden Black Box RMA

OPMERKING: Wij willen u verwijzen naar onze standaardvoorwaarden voor de wettelijke positie m.b.t. RMA-retourneringen. Door een product te retourneren aan Black Box moet u deze voorwaarden accepteren.

Een retourneringsaanvraag kan alleen worden ingediend via uw lokale Black Box-vestiging.

Procedure

Als uw Black Box-product niet werkt zoals verwacht, adviseren wij u om contact op te nemen met uw lokale Black Box-vestiging voor ondersteuning, aangezien veel problemen die in eerste instantie lijken op hardwarefouten in werkelijkheid installatie- of instellingsfouten zijn, die normaal verholpen kunnen worden, zonder dat de goederen naar ons verzonden hoeven te worden. Deze weg is vaak de snelste, eenvoudigste en goedkoopste manier om problemen op te lossen.

Wat moet ik doen als ik het verkeerde product heb ontvangen of als een product ontbreekt bij levering?

Alle afwijkingen bij levering moeten binnen 5 dagen na ontvangst worden gemeld. Om een afwijking te melden moet u contact opnemen met uw lokale vestiging en de afwijking melden aan een medewerker van de klantenservice.

Als u een product dat u per ongeluk hebt besteld wilt retourneren, moet u binnen twee weken na de verzenddatum een retourneringsaanvraag indienen. Black Box zal uw aanvraag beoordelen. Als een retourneringsnummer is afgegeven, kunt u het per ongeluk bestelde product retourneren.

Als Black Box u het verkeerde product heeft geadviseerd, moet u binnen een kalendermaand na de verzenddatum contact opnemen met uw lokale Black Box-vestiging

Als de verpakking niet langer geschikt is voor gebruik bij ontvangst door Black Box, behoudt Black Box het recht voor om de reparatie- of vervangingskosten bij u in rekening te brengen, waarbij een restocking-fee in rekening wordt gebracht.

Beschadigde of onvolledige goederen die geretourneerd zijn voor creditering kunnen geweigerd en teruggestuurd worden.

Wat is uw retourneringsbeleid?

Er wordt geen restocking-fee aangerekend voor Black Box®-producten die in nieuwstaat (in de originele verpakking) binnen 30 dagen na de factuurdatum zijn geretourneerd. Bel naar de klantenservice voor een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer, retourneer uw product in nieuwstaat en in de originele verpakking met de handleiding (indien van toepassing) en aanvullende accessoires om het volledige bedrag terug te krijgen.

Om in aanmerking te komen voor creditering moeten goederen in onberispelijke staat worden geretourneerd; compleet, onbeschadigd, in ongeopende en onbeschadigde verpakking zonder beschrijvingen en stickers.

Volledige of gedeeltelijke creditering wordt afgegeven na een definitieve beoordeling en goedkeuring van de goederen door de retourneringsafdeling. Kabels, speciaal geconfigureerde artikelen (speciale artikelen), software en apparatuur kunnen niet worden geretourneerd.

Op artikelen die na 30 dagen, onvolledig of beschadigd worden geretourneerd is een restocking-fee van toepassing. Een medewerker van de klantenservice zal u adviseren over een van toepassing zijnde restocking-fee.

Op maat gemaakte producten en software kunnen alleen worden geretourneerd voor reparatie of garantievervanging. Voor het retourneringsbeleid m.b.t. non-Black Box merkproducten moet u contact opnemen met de klantenservice.

De toestemming om te retourneren wordt gegeven door retourneringsafdeling van uw lokale Black Box-vestiging, waarbij gebruik wordt gemaakt van een RMA-nummer en dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag. Als een retourneringsnummer is afgegeven, is deze 30 dagen geldig.

Als u toestemming heeft om een kast, rack of een ander extra groot product onder het retourneringsbeleid van Black Box te retourneren, moet u contact opnemen met Black Box voor een ophaalafspraak door een koerierdienst die door Black Box wordt aangewezen. Black Box accepteert alleen retourneringen van extra grote producten, die door de aangewezen koerierdienst als onbeschadigd worden beoordeeld. Als u een extra groot product retourneert, dat door Black Box als beschadigd wordt beoordeeld, moet u aan Black Box een restocking-fee van vijftig procent (50%) van het aankoopbedrag van het betreffende extra grote product betalen.

Restocking-fee

Black Box behoudt het recht voor om een restocking-fee bij de klant in rekening te brengen, afhankelijk van de toestand van de geretourneerde goederen. De restocking-fee is minimaal 15% en maximaal 25% van de verkoopprijs. Deze restocking-fee wordt afgetrokken van het te crediteren bedrag.

Hoe kan ik mijn product retourneren?

Alle retourzendingen moeten voorzien zijn van een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Het RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar zijn op de goederen die worden geretourneerd aan Black Box.

Black Box vaardigt voor alle retouren een ophaalverzoek uit bij UPS. Zodra dit klaar is ontvangt u een e-mail van UPS met een koppeling waarmee u het retourlabel kunt afdrukken. U ontvangt ook een koppeling voor het plannen van een ophaaltijd die u uitkomt.

De verzendkosten zijn, afhankelijk van de reden voor retour, voor rekening van ons centrale magazijn in Nederland.

Als er verzendkosten in rekening worden gebracht kunt u ervoor kiezen om Black Box de retourzending te laten regelen, of u kunt de zending zelf terugsturen naar:

BLACK BOX INTERNATIONAL
RMA DEPARTMENT
ZONNEBAAN 41
3542 EB UTRECHT
THE NETHERLANDS

Black Box behoudt zich het recht voor om goederen zonder RMA-nummer te weigeren of terug te sturen naar de consument.

Neem contact op met de klantenservice of met onze technische afdeling om een RMA-nummer te verkrijgen.

LET OP: Sommige producten kunnen niet worden ingeruild voor winkeltegoed.

Repareert Black Box mijn producten?

Ja. Tot onze garantie behoort de garantie op reparatie of vervanging van aangeduide garantie-artikelen. Zelfs als uw productgarantie is verlopen, kan Black Box Network Services de levensduur van uw apparatuur verlengen met onze reparatieservice. Wij geven 90 dagen garantie op onderdelen en reparatiewerkzaamheden.

Stuur een e-mail of bel naar uw lokale vestiging. Met een gedetailleerde uitleg van de storing kunnen wij het probleem beter identificeren en zullen indien nodig aanwijzingen geven voor aanvullend, gericht testen (bijvoorbeeld: systeembeschrijving, signaaltypes, in- of uitvoerresoluties en andere relevante achtergrondinformatie).

In het geval van een DOA (Dead-on-Arrival), moet u Black Box binnen 1 kalendermaand na de verzenddatum informeren. In dit geval hebt u recht op een nieuw product, dat na ontvangst van het defecte product wordt verstuurd of als dit nodig is als vooruitlopende vervanging.

Is uw product defect? Als uw retourneringsaanvraag is ontvangen, wordt een besluit gemaakt of de reparatie van uw product binnen of buiten de garantieperiode wordt uitgevoerd. U ontvangt deze informatie van ons via telefoon of e-mail.

Hoe vraag ik een reparatie aan?

Om een product voor reparatie te retourneren, moet u contact opnemen met de klantenservice of de technische afdeling voor een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer.

Het is essentieel dat u weet wat het serienummer van het product/de producten is als u contact met ons opneemt; wij hebben deze informatie altijd nodig.

Als het na onderzoek met het serviceteam waarschijnlijk is dat het defect hardwaregerelateerd is, zal het serviceteam een RMA-nummer aan u afgegeven.

Wij zullen u informeren over de garantiestatus van het product en de kosten van reparatie (indien van toepassing, zie paragraaf (b) hieronder) als het RMA-nummer wordt afgegeven. Het product moet vervolgens aan Black Box worden geretourneerd, waarbij de onderstaande stappen worden gevolgd.

Er zijn 4 mogelijke scenario's als een product voor reparatie aan ons is geretourneerd:

 1. Het product valt onder garantie en is daadwerkelijk defect of er is geen defect gevonden. In deze gevallen wordt het product indien noodzakelijk gerepareerd, of vervangen door een nieuw of eerder gerepareerd product en op onze kosten naar u teruggestuurd.

 2. De garantie op het product is verlopen en het product is defect. Het product wordt indien mogelijk gerepareerd of vervangen. Als het RMA-nummer is afgegeven voor een reparatie buiten de garantieperiode, moet u uw aankooporder doorgeven en het product retourneren naar ons centrale magazijn in Nederland, goed verpakt en met het RMA-nummer duidelijk weergegeven op de buitenkant van de doos. Om onnodig transporteren en verwerken te voorkomen moeten alleen producten of accessoires worden geretourneerd, waarvan u denkt dat deze defect zijn.

  Wij zullen geen factuur opstellen tot de reparatie is voltooid en op het punt staat om aan u teruggestuurd te worden.

  De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, terwijl de kosten voor het versturen van de gerepareerde producten naar de klant voor rekening van Black Box komen. In geval van reparatie buiten de garantieperiode worden onderzoekskosten van € 150,00 in rekening gebracht, om te bepalen of het product gerepareerd kan worden. De minimale reparatiekosten zijn € 150,00.

  Als u een reparatieopdracht plaatst of een bestelling voor een nieuw product dat het defecte product moet vervangen, zijn de onderzoekskosten niet van toepassing.

  In het geval van een reparatie buiten de garantieperiode en als de reparatiekosten hoger zijn dan € 150,00, wordt altijd vooraf een schatting van de kosten gegeven.

 3. Het product valt onder de garantie maar is beschadigd door verkeerd gebruik. Dit wordt behandeld zoals (b) hierboven.

  In het geval van verkeerd gebruik, worden de vaste kosten in rekening gebracht nadat wij het product hebben bekeken en het verkeerde gebruik hebben vastgesteld. In dit geval verzoeken wij u om een aankooporder te plaatsen voordat reparatiewerkzaamheden voltooid zijn.

 4. De garantie op het product is verlopen en het product is verouderd. In het onwaarschijnlijke geval dat het product niet gerepareerd of vervangen kan worden, omdat sommige onderdelen verouderd zijn en wij geen voorraad voor verwisselen meer hebben, wordt het product teruggestuurd naar u of op uw verzoek verwijderd, zonder extra kosten en creditering.

LET OP: Zorg ervoor dat waar mogelijk de originele verpakking, of soortgelijk, wordt gebruikt om mogelijke transportschade te voorkomen. Door Black Box ontvangen producten met transportschade zouden helaas kunnen resulteren in verlies van garantie en reparaties waarvoor kosten in rekening worden gebracht; deze kunnen tevens het proces vertragen.

Black Box is niet aansprakelijk voor de veiligheid, integriteit of beveiliging van programma's, gegevens of andere content op harde schijven of andere herschrijfbare media die naar ons wordt gestuurd, zowel afzonderlijk of als onderdeel van apparatuur dat voor reparatie of andere doeleinden aan ons is geretourneerd. Aan klanten wordt geadviseerd om back-ups te maken van alles dat van waarde of belangrijk is voor hen, voordat de apparatuur aan ons wordt geretourneerd. Alles wat vertrouwelijk is moet voor het retourneren van de media worden verwijderd.